Archives

Movie: Diving into the unknown

April 23rd, 2016

diving into the unknown

In February 2014 a group of five Finnish divers plan to do a long and deep traverse cave dive in Plura in Mo i Rana. Only three of them returns…

“Diving into the Unknown” is a documentary which tells the story of the recovery dive of the two bodies while at the same time reflects upon the passion behind cave diving.

SUB and Bergen Filmklubb are happy to join forces in order to screen this movie in Bergen and invite all interested people to this event.

Location: Auditorium “Egget”, Parkveien 1 (Studentsenteret), Bergen
Date: Monday 25th of April
Time: 19.00
Entrance Fee: NOK 50 (bring cash!)

Read more about the movie here: http://www.divingintotheunknown.com/en

Kristihimmelfartshelgetur 5-8 mai

April 23rd, 2016

frankenwald

Turkomiteen planlegger SUB-tur i mai. Turen går denne gang til
Ytre Sula i Solund kommune. Vi reiser oppover på morgenen torsdag 5. mai og
returnerer til Bergen søndag 8. mai. Torsdag 5. mai er Kristi
Himmelfartsdag og fridag, men fredag 6. mai er en vanlig arbeidsdag.
Vi tar fri denne dagen for å være på SUB-tur

Vi har bestilt 3 hytter med plass til 18 personer.
Vi starter påmeldingen umiddelbart. Utleier har enda en hytte ledig, men denne blir
nok fort utleid.

Båtførerprøven 14-16 mars

March 8th, 2016

Da er det klart for båtførerkurs i SUB. Thomas Vatne Hegland holder kurset som starter mandag 14.mars klokka 1700 og avsluttes onsdag 16 mars, kurset vil vare til 2100 disse tre kveldene, jeg vil komme tilbake med oppmøte sted.

Kurset består av kun teoriopplæring med fokus rettet mot å gjennomføre sentralisert eksamen etter kursslutt, selve kurset er gratis for SUB sine medlemmer mens eksamen koster 685 kroner.

Eksamen kan gjennomføres rett etter teoriopplæringen og deltakerne må dermed ha med:

– Egen PC
– Legitimasjon
– Bank/kredittkort for elektronisk betaling av eksamen.
– Passer og parallellforskyver(eventuelt to stykk trekant-linjaler)

Det vil bli utlevert et kompendium for kurset som dekker den essensielle teorien, men det er ingenting i veien for å kjøpe teoriboka for de som ønsker det.

Spørsmål rettes til arneveimo@gmail.com,

Påmelding båtførerkurs skjer her

CMAS* kurs våren 2016

January 24th, 2016

Endelig er det klart for nytt dykkerkurs!

SUB arrangerer CMAS* kurs som starter 29.mars. Kurset er for nybegynnere som har lyst til å begynne med dykking. Kurset består av seks teori-kvelder og eksamen, to dager med tilvenning til utstyret i basseng og seks dykk i havet. Ved gjennomført kurs og bestått eksamen får man et internasjonalt dykkersertifikat som gir deg anledning til å dykke i både varme og kalde farvann.

For studenter koster kurset 3800, mens ikke-studenter betaler 4300. Dette inkluderer i tillegg til kurset medlemsskap i SUB og fri tilgang til luftfylling for hele 2016.

Meld deg på kurset her

Spørsmål kan stilles på mail til sub@uib.noSUB-J3-Fellesutstyr

Årsmøte 6 februar 12.00

January 19th, 2016

Tid: Lørdag 6. februar 2016, kl 12:00
Sted: Auditorium 4, 4. etasje, Realfagsbygget

Foreløpig saksliste
ÅM 01-2016 Godkjenning av de stemmeberettigede
ÅM 02-2016 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
ÅM 03-2016 Valg av dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter
til å underskrive protokollen
ÅM 04-2016 Behandling av årsmelding
ÅM 05-2016 Behandling av revidert regnskap
ÅM 06-2016 Behandling av innkomne forslag og saker
ÅM 07-2016 Fastsetting av medlemskontingent
ÅM 08-2016 Godkjenning av budsjett
ÅM 09-2016 Behandling av organisasjonsplan
ÅM 10-2016 Valg av styrerepresentanter
ÅM 11-2016 Valg av revisor(er)
ÅM 12-2016 Valg av representanter til ting og møter i de
organisasjoner SUB-BSI er tilsluttet
ÅM 13-2016 Valg av valgkomite
ÅM 14-2016 Heving av årsmøtet

For å ha stemmerett må man våre fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap
i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. Norges
Idrettsforbunds (NIFs) lov å 2-5. Ingen kan måte eller avgi stemme ved
fullmakt, jfr. NIFs lov å 2-9.

Medlemmer har også anledning til å melde inn saker til årsmøtet.
Sakene må være innmeldt til sub@uib.no innen
22. januar 2016, og fullstendig saksliste publiseres innen 29.januar
2016.

Regnskap for 2015 og budsjett for 2016 vil bli lagt ut for gjennomsyn
på garasjen senest 1 uke før årsmøtet (30. januar 2016).

Endelig saksliste vil sammen med årsmelding for 2015 også bli lagt ut
for gjennomsyn på garasjen senest 1 uke før årsmøtet (30. januar
2016).